גדוד 221 אימון הסבה לתבור 2013

תמונות באדיבות ברק חיים