מסייעת 7003 - תע"מ בית ג'אלה 2007

צילום: נמרוד דרזנר