פלוגה א' גדוד 9316 - לבנון 1982

תמונות באדיבות חיים כחלון ואמראל יעקב