גדוד 7002 יום משפחות 2019 - פארק נחל חדרה

תמונות באדיבות עמית טרפ