גדוד 7002 - לבנון 1982​

תודה לאליקים בן חקון, עמית טרפ ואלי שאול על התמונות