חוברת "מגדוד 22 לגדוד 7003"

חוברת באדיבות תמיר גולן