כתבה על מח"ט כרמלי אל"מ (מיל.) הושע פרידמן - יוני 2008