פלוגה א' גדוד 7003 - תע"מ גוש עציון 2007

צילום: טל רבינוביץ