פלוגה א' גדוד 9316 - תע"מ קלקיליה 2002

(הגדוד פעל בגזרת קלקיליה במסגרת מבצע "דרך נחושה")