פל' א' גד' 7002 - תע"מ גזרת חרמון 2002/3

הסרט באדיבות צחי חיון