תמונות מספר "חטיבת כרמלי במלחמת הקוממיות" (הוצאת "מערכות")